Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta nowy sącz |wideofilmowanie nowy sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://www.kamery.seo-active.pl/agroturystyka-zielona-gora-zapewni-nalezyty-wypoczynek-s4331.html:

Agroturystyka zielona g?ra zapewni nale?yty wypoczynek. - Kamery - katalog stron Strona g??wna
Regulamin
Jak doda? wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj Agroturystyka zielona g?ra zapewni nale?yty wypoczynek. Znakomita agroturystyka zielona g?ra jest mo?liwa gdy pod r?k? znajdziesz dobre miejsce do spacerowania i aktywnego wypoczynku. Szczeg?ami przyci?gaj?cymi nabywcy s? w ka?dej sytuacji komfortowe warunki i znakomita cena. Bardzo wa?n? rol? odgrywaj? wzgl?dnie tanie noclegi zielona g?ra o zachowanym odpowiednim komforcie spania i sanitariat?w, kt?re powinny by? czyste i zadbane. Wydaje si?, ?e organizacja imprez zielona g?ra to nic trudnego. W realizacji wiadomo, ?e sk?adowych jest kilka by efekt zosta? osi?gni?ty. By m?c stwierdzi?, ?e wypoczynek jest udany musi by? odpowiednia pogoda. Co nam po atrakcjach stylu korty tenisowe, pola golfowe i stawy je?eli ju? jest zimno lub pochmurno. Je?eli to drugie ma mo?liwo?? nie przeszkadza za nadto o tyle deszcz pokrzy?uje w?a?ciwie ka?dy dos?ownie najlepszy zamiar. Zmierzaj?c do uzyskania spersonalizowanej satysfakcji trzeba pami?ta? o tym aby zd??y? na czas do domu. http://www.kajmal.pl/ data dodania wpisu: 07-05-2014 Keywords: agroturystyka zielona g?ra, tanie noclegi zielona g?ra, organizacja imprez zielona g?ra Google IP : 0 MSN IP : 0 Yahoo! IP : 0 Google BL : 0 MSN BL : 0 Yahoo! BL : 0
wpis umieszczony jest w podkategoriach: Sport, turystyka / Hotele
Sport, turystyka / Agroturystyka
Sport, turystyka / Apartamenty
tagi: agroturystyka zielona g?ra, tanie noclegi zielona g?ra, organizacja imprez zielona g?ra Szybki podgl?d zawarto?ci http://www.kajmal.pl/:
O Firmie - Kajmal to agroturystyka tanie noclegi i organizacja imprez Zielona G?ra

Aktualno?ci

FESTYN RODZINNY 2014
Firma Kajmal zaprasza na                  &nb?
czytaj wi?cej Odwiedzaj nas na Facebooku
Zapraszamy do odwiedzania naszego facebooka - https://www.facebook.com/kajmal.agroturystyka Kajmal Agroturystyka
czytaj wi?cej Turniej Pi?ki No?nej
ZAPROSZENIE NA TURNIEJ     Serdecznie zapraszamy dru?yny pi?karskie do  wzi?cia udzia?u w turnieju pi?ki no?nej,?
czytaj wi?cej Wielki Piknik
Firma Kajmal chcia?aby zach?ci? do wspólnego ?wi?towania zbli?aj?cych si? wyj?tkowych Dni: Matki, Ojca i Dziecka na plenerowym piknik?
czytaj wi?cej dgdsg

O Firmie

KajmaL to m?oda, ale pr?nie rozwijaj?ca si? firma, któr? tworz? ludzie z pasj? i po?wi?ceniem. Nie brak nam pomys?ów, a przygotowywane przez nas imprezy pozostawiaj? mi?e wspomnienia na d?ugi czas.

Zajmujemy si? kompleksow? organizacj? imprez okoliczno?ciowych oraz spotka? integracyjnych.

Nasza oferta skierowana jest do firm, szkó? oraz grup zorganizowanych, a tak?e do klientów indywidualnych.
 
Ka?de realizowane przez nas zlecenie jest wyj?tkowe, niezale?nie od bud?etu czy wielko?ci grupy. Realizacja Pa?stwa wymaga? to dla nas cel, któremu ca?kowicie si? podporz?dkowujemy. Nasze oferty przygotowywane s? indywidualnie, tak by jak najlepiej realizowa?y Pa?stwa potrzeby i oczekiwania.

Kluczem do naszego i Pa?stwa sukcesu jest sta?y kontakt. Na ka?dym etapie przygotowania oferty dla Pa?stwa oddajemy do dyspozycji naszego konsultanta, który jest tak?e obecny na zorganziowanej przez nas imprezie, dzi?ki czemu mog? czu? si? Pa?stwo jak go?cie, nie martwi?c si? o ?aden szczegó?.
 
Jeste?my bardzo elastyczni i w taki te? sposób reagujemy na potrzeby Naszych Klientów. Doradzamy, proponujemy i realizujemy maj?c na wzgl?dzie Dobro Klienta.

"KajmaL" to rónie? ma?e gospodarstwo agroturystyczne po?o?one w otoczeniu lasów, przeznaczone do wypoczynku oraz przyjemnego sp?dzania czasu na ?wie?ym powietrzu. To doskona?e miejsce do zorganizowania ca?odziennych imprez plenerowych dla rodzin, firm oraz grup zorganizowanych.
  Serdecznie zapraszamy do zapozniania si? z ofert?!!!
----------------------------------------------------
Agroturystyka zielona góra jest odskoczni? od dnia codziennego.
Tanie noclegi zielona góra umo?liwi? d?u?szy wypoczynek. Natomiast organizacja imprez zielona góra zaspokoi Pa?stwa oczekiwania.

  KajmaL – Droszków
Tel. 512 125 462
E-mail: kontakt@kajmal.pl ul. Drobiarska 1
66-003 Droszków
woj. lubuskie
Nr konta :
91 2490 0005 0000 4500 7369 8661
NIP 973-100-12-72
  20 0 0 0 0 0
Regulamin oraz informacje o katalogu
powered by: skrypt katalogu otwarty.pl mini mod v2.0 | eYou | eHO
modified by: pkruk.com & wedan & pozycjonowanie
ilość wejść robota google 5 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
wideofilmowanie gorlice |pisanie wniosków unijnych
Logo
Logo
Regulamin oraz informacje o katalogu
powered by: skrypt katalogu otwarty.pl mini mod v2.0 | eYou | eHO
modified by: pkruk.com & wedan & pozycjonowanie